chế bản điện tử

Ghi bản trực tiếp với đầu ghi GLV và SquareSpot

Kỹ thuật dùng các diode đơn lẻ có các hạn chế về tốc độ nên giải pháp tăng số lượng tia ghi cùng lúc là giải pháp được lựa chọn ngày hôm nay. Đại diện cho các giải pháp này là các đầu ghi GLV,đầu ghi của Creo (Kodak) và IDS laser của Heidelberg. ...