Giới thiệu

Công ty TNHH MTV In và Thương mại TTXVN (trước đây là Xí nghiệp In 1 TTXVN) được thành lập ngày 8/9/1982 với nhiệm vụ chính trị chủ yếu là in bản tin bao gồm các loại bản tin hàng ngày, Tin tuần, các báo chí khác nhau như Tin kinh tế, Tin tức, Thể thao & Văn hóa, Khoa học và Công nghệ, Bản tin Dân tộc Miền núi và các báo tiếng nước ngoài khác như Vietnam News, Le Courrier du VN…cùng với nhiều các ấn phẩm khác của ngành.

Ngoài các ấn phẩm phục vụ chính trị của Thông tấn xã giao cho thì Xí nghiệp còn in thêm những sản phẩm bên ngoài khác như Báo chí, tạp chí, catalogue, biểu mẫu các loại cũng như các sách, tranh ảnh khác vv… vừa phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của xã hội, vừa tạo thêm công ăn việc làm tức là tạo thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy.

Xí nghiệp In 1 TTXVN đã chuyển từ cơ chế bao cấp sang doanh nghiệp hạch toán hoàn toàn độc lập nhập với Công ty Tin học cũng thuộc Thông tấn xã Việt Nam và hiện nay có tên là: CÔNG TY TNHH MTV IN VÀ THƯƠNG MẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM  VINADATAXA với tên giao dịch quốc tế là VINADATAXA

Facebook